Logo Scouting Pekela
Nieuws
Informatie
Groepen
Login

Informatie

Lid worden

Als scouting je leuk lijkt, kun je natuurlijk altijd een keertje bij ons kijken! Kijk hier voor de tijden waarop we opkomst hebben. Als je na 2 of 3 keer kijken graag lid wil worden, geef dit dan door aan de leiding! Zij zullen er voor zorgen dat je inschrijving bij de ledenadministratie en penningmeester terecht komt.

Contributie

De contributie van 2013 bedraagt € 96,00 per jaar. Dit bedrag gaat naar:

Scouting Nederland. De landelijke afdracht aan Scouting Nederland bedraagt voor 2014: € 19,50 per lid per jaar. Alle leden ontvangen 4 keer per jaar een Scouting Magazine. De groep krijgt hier ondersteuning voor terug: PR, administratie, financiën, verzekeringen, juridisch advies, training, landelijke evenementen, etc.

Scouting Regio Groningen. De regionale afdracht bedraagt € 5,00 per lid per jaar. Hiervoor krijgen wij training voor leiding en bestuur, regionale evenementen en diverse andere vormen van ondersteuning terug.

Scouting Pekela. Maandelijks gaat er € 4,45 naar de vereniging als bijdrage in de kosten voor o.a. aanschaf tenten, gezamenlijke activiteiten, trainingen van de leiding, verzekeringen, gas/water/elektra, vuilafvoer en onderhoud van de gebouwen

Speltak van uw kind. Er gaat maandelijks € 1,50 naar de speltak zelf, voor de bekostiging van de opkomstactiviteiten.

Betalingsgegevens

Onze voorkeur gaat uit naar een periodieke betaling per jaar € 96,00 / per half jaar € 48,00 / per 3 maanden € 24,00. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. NB.

Tijdens de vakantiemaanden loopt de contributie door. De kosten voor het Pinksterweekend en dergelijke kampen zoals het zomerkamp zijn niet bij de jaarlijkse contributie inbegrepen.

Rekening-gegevens:

IBAN code: NL90 RABO 0365 0162 25
BIC code: RABONL2U
t.n.v. Scouting Pekela te Nieuwe Pekela

Vermeld altijd de naam en speltak van uw kind!

Uniform

Andere bijkomende kosten zijn die van het uniform, dat gedragen wordt tijdens alle opkomsten. Het uniform bestaat uit een spijkerbroek, een blouse met badges en een groepsdas. De blouse en das kosten resp. € 29,95 (afhankelijk van de maat) en € 7,00. De leiding geeft verdere informatie over de bestelinformatie.

Vaak zijn er binnen de groep ook tweedehandsblouses en dassen in omloop. Deze zijn uiteraard een stuk voordeliger. Vraagt u er naar bij de leiding.

Tegemoetkoming

Afhankelijk van uw inkomen kan er bij Stichting Leergeld financiële vergoeding aangevraagd worden. Deze financiële regeling geldt voor de contributie en de aanschafkosten voor uniform en das.

Lidmaatschap opzeggen

Als u het lidmaatschap bij Scouting Pekela wilt beëindigen, kunt u dit kenbaar maken bij de speltakleiding. Zij geven het door aan de ledenadministratie en penningmeester.