Logo Scouting Pekela
Nieuws
Informatie
Groepen
Login

Betalingsgegevens

Wij vragen u het bedrag van de contributie van € 8,50 per maand over te maken op rekeningnummer: NL90RABO0365016225 op rekening van Scouting Nieuwe Pekela. Graag bij de omschrijving vermelden: naam (kind) en welke speltak. Er kan ook voor gekozen worden om dit bedrag per kwartaal, halfjaar of per jaar vooruit te voldoen. Tijdens de vakantiemaanden loopt de contributie door. De kosten voor het Pinksterweekend en dergelijke kampen zoals het zomerkamp zijn niet bij de jaarlijkse contributie inbegrepen.

Rekening-gegevens:
IBAN code: NL90 RABO 0365 0162 25
BIC code: RABONL2U
t.n.v. Scouting Pekela te Nieuwe Pekela

Contributie

De contributie van seizoen 2020/2021 bedraagt € 102,00 per jaar. Dit bedrag gaat naar: Scouting Nederland. De landelijke afdracht aan Scouting Nederland bedraagt voor 2020: € 23,70 per lid per jaar. Alle leden ontvangen 4 keer per jaar een Scouting Magazine. De groep krijgt hier ondersteuning voor terug: PR, administratie, financiën, verzekeringen, juridisch advies, training, landelijke evenementen, etc. Scouting Regio Groningen. De regionale afdracht bedraagt € 4,50 per lid per jaar. Hiervoor krijgen wij training voor leiding en bestuur, regionale evenementen en diverse andere vormen van ondersteuning terug.

Maandelijks gaat er € 4,65 naar de vereniging als bijdrage in de kosten voor o.a. aanschaf tenten, gezamenlijke activiteiten, trainingen van de leiding, verzekeringen, gas/water/elektra, vuilafvoer en onderhoud van de gebouwen, speltak van uw kind. Er gaat maandelijks € 1,50 naar de speltak zelf, voor de bekostiging van de opkomstactiviteiten.