Logo Scouting Pekela
Nieuws
Informatie
Groepen
Login

Sociale veiligheid beleid

Voor Scouting Pekela is het van het grootste belang dat de jeugdleden op een veilige en onbezorgde manier kunnen genieten van hun scouting tijd. Het is voor ons belangrijk dat alle vrijwilligers die contact hebben met onze jeugdleden mede zorg dragen voor deze veilige omgeving. Hiervoor sluiten wij ons aan bij de gedragscode die door Scouting Nederland is geschreven en hier te downloaden is.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers (leiding, bestuur en overige functies) verplicht gesteld. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat een VOG overlegd moet worden voordat kaderleden een functie kunnen uitoefenen of voordat iemand buitengewoon lid kan worden. Ook voor kaderleden die voorafgaand aan benoeming jeugdlid zijn geweest, geldt de VOG verplichting. Scouting Pekela neemt die verplichting over en zorgt samen met de vrijwilliger voor een VOG aanvraag. De VOG’s voor vrijwilligers binnen Scouting zijn gratis. Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op naam van de aanvrager staan. Als sprake is van strafbare gedragingen, beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of die relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Twee functieaspecten vindt Scouting Nederland voor alle vrijwilligers belangrijk. Dit betreft Informatie en Personen. Daarnaast zijn er twee aspecten die, afhankelijk van de functie, van toepassing kunnen zijn: Geld en Aansturen organisatie. Het eerste zal met name spelen bij
penningmeesters en budgetbewakers van organisatieonderdelen en het tweede bij bestuursleden en verantwoordelijken voor organisatieonderdelen. Organisatieonderdelen kunnen bijvoorbeeld speltakken of onderliggende teams van organisaties zijn. Indien iemand geen VOG kan krijgen binnen de voor hem of haar relevante functieaspecten, zal diegene niet de gewenste functie kunnen vervullen.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Je kunt hiervoor het beste de groepsbegeleider of de voorzitter benaderen. De contactgegevens vind je onder ‘contact’ op deze website.
Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid